coaching voor advocatuur,
rechtspraak & OM
Dialogical Coaching NETWERK

Werkwijze

Het coachingstraject van DCn biedt u de kans om uw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden te vergroten.
Het traject kenmerkt zich door een resultaatgerichte en gestructureerde werkwijze
gebaseerd op de wetenschappelijk gefundeerde ZelfKennisMethode (ZKM).

De ZKM is door haar grondlegger prof. dr. Hubert Hermans aan de Katholiek Universiteit van Nijmegen ontworpen en speelt al meer dan 40 jaar een wetenschappelijk actieve rol in de psychologie.

Persoonlijke coaching via de ZKM: hoe werkt het?

Het DCn coachingstraject wordt voor u op maat gemaakt.
* * *
U start met een intakegesprek waarin u uw doelen en specifieke vragen
bespreekt met uw coach.
* * *
In twee gesprekken inventariseert u in uw eigen woorden de thema’s
die voor u relevant zijn -zowel qua werk als privé-
en legt deze samen met uw coach vast in circa 40 kernzinnen.
* * *
Hierna geeft u thuis, via een beveiligde internetsite,
aan elk van deze kernzinnen een gevoelswaardering
op grond waarvan uw persoonlijke rapportage wordt opgesteld.
* * *
In twee verdiepingsgesprekken ontdekt u de rode draad
in uw functioneren, de motieven en emoties erachter.
In de dagelijkse praktijk gaat u aan de slag met de verkregen inzichten in uw thema’s.
* * *
In de vervolggesprekken bespreekt u deze ervaringen met uw coach.

Resultaat

  • U krijgt zicht op wat belangrijk voor u is, wat u motiveert, energie kost en wat u energie geeft.
  • U versterkt uw vermogen tot zelfreflectie: zelfkennis en relevante inzichten in het ontstaan van oude gedragspatronen en hoe u daar effectiever mee om kunt gaan.
  • U krijgt concrete handvatten om uw kwaliteiten in de dagelijkse praktijk doeltreffend in te zetten.
  • U ervaart meer plezier, functioneert efficiënter en creëert meer tijd voor andere activiteiten.
  • U houdt grip op uw werk/privé balans.

Tijdsbeslag en kosten

Het Zelfonderzoek bestaat uit een intakegesprek en vier gesprekken van 2,5 uur in een periode van gemiddeld zes weken. Vervolgens stelt u samen met uw coach de vervolggesprekken vast. Hierin werkt u met de verkregen inzichten aan effectiever en succesvoller functioneren.

De kosten bedragen € 3.278, – exclusief BTW voor het gehele traject van 20 uur. Dit is inclusief de rapportage- en voorbereidingstijd. De uurprijs bedraagt 149 euro ex btw. Het intakegesprek is kosteloos.

Opleidingspunten Advocatuur

DCn verstrekt het getuigschrift voor opleidingspunten NOVA voor het ZKM coachingstraject. Het traject wordt voor u op maat gemaakt. U kunt tussen de 11 en 20 punten PO toegekend krijgen.

De opleidingspunten worden toegekend als niet-juridische vaardigheden voor de advocaat, gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de advocaat in het kader van de na- en bijscholing van zijn beroepsvaardigheden en vakbekwaamheid.

Effectiviteit van persoonlijke coaching

Uit wetenschappelijk anoniem onderzoek onder 100 cliënten
werd de effectiviteit van ZKM coaching gemiddeld met 7,8 beoordeeld
en de algemene tevredenheid met 8,7.