coaching voor advocatuur,
rechtspraak & OM
Dialogical Coaching NETWERK

Coaching OM

De juridische professional werkzaam bij het OM kent het spanningsveld
tussen bevlogen zijn en toch zakelijk blijven.

Daarbij dient hij de verhoudingen binnen de samenleving te kennen:
de complexiteit neemt toe en het OM ligt steeds meer onder het vergrootglas.
Een goede stresshantering is nodig om de dagelijkse werkdruk te reguleren.

Effectieve professionaliteit

Het spanningsveld waarbinnen het juridische systeem zich beweegt
vraagt van u als juridisch professional flexibiliteit en standvastigheid.
Uw gedrevenheid en uw motivatie voor het vak worden gewaardeerd.

Anderzijds schuilt hierin de valkuil om uzelf voorbij te lopen
en de balans tussen inspanning en ontspanning uit het oog te verliezen.
De mate waarin functies binnen het OM meer worden toegespitst in specialisaties
vraagt van u bovendien toekomstvisie en zelfsturing bij het maken van uw keuzes.

Vragen uit de dagelijkse praktijk

  • Welke loopbaanontwikkeling wil ik maken als Officier van Justitie?
  • Hoe ga ik effectief om met het stellen van prioriteiten en keuzestress?
  • Hoe werk ik efficiënt en met voldoening samen met
    verschillende partijen?
  • Hoe ontwikkel ik mij als parketsecretaris en welke mogelijkheden passen bij mij?
  • Hoe zorg ik dat ik met energie en plezier
    mijn werk kan doen en kan samenwerken?

Antwoorden hierop kunt u vinden in een ZKM coachingstraject.

In dialoog met uw coach ontrafelt u niet-productieve patronen.

U krijgt zicht op wat belangrijk voor u is, wat u motiveert, energie kost en wat u energie geeft.

U leert verkregen inzichten naar uw praktijk te vertalen
en zo uw doelen te bereiken.

 

Resultaat

U versterkt uw vermogen tot zelfreflectie:
inzicht, zelfkennis en concrete handvatten om uw kwaliteiten doeltreffend in te zetten
waardoor u meer plezier ervaart en efficiënter functioneert
en grip houdt op uw werk/privé balans.

Persoonlijke coaching via de ZKM: hoe werkt het?

Het DCn coachingstraject wordt voor u op maat gemaakt.
* * *
U start met een intakegesprek waarin u uw doelen en specifieke vragen
bespreekt met uw coach.
* * *
In twee gesprekken inventariseert u in uw eigen woorden de thema’s
die voor u relevant zijn -zowel qua werk als privé-
en legt deze samen met uw coach vast in circa 40 kernzinnen.
* * *
Hierna geeft u thuis, via een beveiligde internetsite,
aan elk van deze kernzinnen een gevoelswaardering
op grond waarvan uw persoonlijke rapportage wordt opgesteld.
* * *
In twee verdiepingsgesprekken ontdekt u de rode draad
in uw functioneren, de motieven en emoties erachter.
In de dagelijkse praktijk gaat u aan de slag met de verkregen inzichten in uw thema’s.
* * *
In de vervolggesprekken bespreekt u deze ervaringen met uw coach.

U bent vanuit alle regio’s in Nederland welkom
voor een oriënterend gesprek met één van de coaches van DCn.