Menu
coaching voor advocatuur,
rechtspraak & OM
Dialogical Coaching NETWERK

ZKM Zelfonderzoek

Het recht en het juridische systeem proberen het gedrag van mensen te sturen. Maar hoe zit het met de mens achter de jurist?

Met het ZKM Zelfonderzoek biedt DCn een op maat gemaakt coachingstraject voor juridische professionals. Het ZKM Zelfonderzoek is een resultaatgerichte en gestructureerde aanpak die bovendien wetenschappelijk gefundeerd is.

De ZKM (ZelfKennisMethode) is door haar grondlegger prof. dr. Hubert Hermans aan de Katholiek Universiteit van Nijmegen ontworpen en speelt al meer dan 40 jaar een wetenschappelijk actieve rol in de psychologie.

De coaches van DCn bouwen op een ruime ervaring met coaching & training voor de rechterlijke macht, het OM en het opleidingsinstituut SSR. Al onze diensten zijn erkend door de Orde van Advocaten.

Vragen uit de praktijk

  • Wat is de volgende stap in mijn carrière?
  • Hoe ga ik effectief om met het stellen van prioriteiten en keuzestress?
  • Hoe zorg ik dat ik met energie en plezier mijn werk kan doen en kan samenwerken?
  • Hoe ontwikkel ik een eigen, effectieve acquisitiestijl?
  • Hoe ontwikkel ik me tot partner?
  • Hoe stuur ik mijn team efficiënt en doeltreffend aan?
  • Hoe blijf ik zowel in werk als privé energiek en betrokken?
  • Hoe voorkom ik een burn-out?

 

Antwoorden hierop kunt u vinden in een ZKM coachingstraject. In dialoog met uw coach ontrafelt u niet-productieve patronen. U krijgt zicht op wat belangrijk voor u is, wat u motiveert, energie kost en wat u energie geeft.

U leert verkregen inzichten naar uw praktijk te vertalen en zo uw doelen te bereiken.

Opleidingspunten Nova

DCn verstrekt het getuigschrift voor opleidingspunten NOVA voor het ZKM coachingstraject. Het traject wordt voor u op maat gemaakt. U kunt tussen de 11 en 20 punten PO toegekend krijgen.

De opleidingspunten worden toegekend als niet-juridische vaardigheden voor de advocaat, gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de advocaat in het kader van de na- en bijscholing van zijn beroepsvaardigheden en vakbekwaamheid.

Wij bieden trajecten aan voor partners en voor medewerkers advocatuur.

booklets

Coaching Traject voor
partners in de advocatuur
(PDF) Coaching Traject voor
medewerkers in de advocatuur
(PDF)

 

 

Persoonlijke coaching via de ZKM: hoe werkt het?

Het DCn coachingstraject wordt voor u op maat gemaakt.
* * *
U start met een intakegesprek waarin u uw doelen en specifieke vragen
bespreekt met uw coach.
* * *
In twee gesprekken inventariseert u in uw eigen woorden de thema’s
die voor u relevant zijn -zowel qua werk als privé-
en legt deze samen met uw coach vast in circa 30-40 kernzinnen.
* * *
Hierna geeft u thuis, via een beveiligde internetsite,
aan elk van deze kernzinnen een gevoelswaardering
op grond waarvan uw persoonlijke rapportage wordt opgesteld.
* * *
In twee verdiepingsgesprekken ontdekt u de rode draad
in uw functioneren, de motieven en emoties erachter.
In de dagelijkse praktijk gaat u aan de slag met de verkregen inzichten in uw thema’s.
* * *
In de vervolggesprekken bespreekt u deze ervaringen met uw coach.

U bent vanuit alle regio’s in Nederland welkom
voor een oriënterend gesprek met één van de coaches van DCn.

Bewezen effect

Uit wetenschappelijk anoniem onderzoek onder meer dan 100 cliënten
werd de effectiviteit van ZKM coaching gemiddeld met 7,8 beoordeeld
en de algemene tevredenheid met 8,7.