DIALOGICAL COACHING NETWERK

COACHING VOOR

ADVOCATUUR,
RECHTSPRAAK & OM

ZKM Zelfonderzoek

Het recht en het juridische systeem proberen het gedrag van mensen te sturen. Maar hoe zit het met de mens achter de jurist? Met het ZKM Zelfonderzoek biedt DCn een op maat gemaakt coachingstraject voor juridische professionals. Het ZKM Zelfonderzoek is een resultaatgerichte en gestructureerde aanpak die bovendien wetenschappelijk gefundeerd is.

De ZKM (ZelfKennisMethode) is door haar grondlegger prof. dr. Hubert Hermans aan de Katholiek Universiteit van Nijmegen ontworpen en speelt al meer dan 40 jaar een wetenschappelijk actieve rol in de psychologie. De coaches van DCn bouwen op een ruime ervaring met coaching & training voor de rechterlijke macht, het OM en het opleidingsinstituut SSR. Al onze diensten zijn erkend door de Orde van Advocaten.

Persoonlijke coaching via de ZKM: hoe werkt het?

Een DCn coachingstraject wordt voor u op maat gemaakt. 

  • U start met een intakegesprek waarin u uw doelen en specifieke vragen bespreekt met uw coach.
  • In twee gesprekken inventariseert u in uw eigen woorden de thema’s die voor u relevant zijn -zowel qua werk als privé- en legt deze samen met uw coach vast in circa 40 kernzinnen. 
  • Hierna geeft u thuis, via een beveiligde internetsite, aan elk van deze kernzinnen een gevoelswaardering op grond waarvan uw persoonlijke rapportage wordt opgesteld. 
  • In twee verdiepingsgesprekken ontdekt u de rode draad in uw functioneren, de motieven en emoties erachter. In de dagelijkse praktijk gaat u aan de slag met de verkregen inzichten in uw thema’s. 
  • In gemiddeld zes vervolggesprekken bespreekt u deze ervaringen met uw coach.

Voor het coachingstraject kunt u minimaal 11 en maximaal 20 opleidingspunten PO toegekend krijgen. Deze worden toegekend als niet-juridische vaardigheden gericht op uw persoonlijke en professionele ontwikkeling in het kader van de na- en bijscholing van de beroepsvaardigheden en vakbekwaamheid.