DIALOGICAL COACHING NETWERK

COACHING VOOR

ADVOCATUUR,
RECHTSPRAAK & OM

drs. Selma Roenhorst

Selma is consciëntieus en respectvol in haar manier van coachen. Zowel vanuit haar analytische vermogen als oprecht geïnteresseerd in de ander, helpt ze je nieuwe verbanden te ontdekken in de thema’s die je onderzoekt. Ze doet dit met geduld en nieuwsgierigheid naar het unieke in ieders verhaal.

Selma studeerde psychologie aan de RuG. Zij specialiseerde zich als trainer bij verschillende opdrachtgevers binnen justitie, de rechterlijke macht en SSR. Zij is NIP geregistreerd A&O psycholoog, docent en supervisor bij de opleiding ZKM. Sinds 2001 werkt zij als psycholoog, coach en trainer.