DIALOGICAL COACHING NETWERK

COACHING VOOR

ADVOCATUUR,
RECHTSPRAAK & OM

Dialogical Coaching netwerk

Wij coachen professionals in de juridische sector op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit onze ruime ervaring met juridische professionals bieden wij u een divers coaching- en trainingsaanbod dat op uw persoonlijke wensen als jurist aansluit. Ook verzorgen wij verschillende vormen van begeleiding en training voor intervisie. U bent welkom vanuit alle regio’s in Nederland voor een oriënterend gesprek met één van de coaches.

Erkenning

DCn is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstelling. Voor het coachingstraject ontvangen advocaten opleidingspunten. U kunt minimaal 11 en maximaal 20 punten PO toegekend krijgen. Het traject wordt aan de hand van uw doelstellingen op maat gemaakt. Uw vragen, dilemma’s en wensen vormen het vertrekpunt.

Effectiviteit van persoonlijke coaching

Uit wetenschappelijk anoniem onderzoek onder ruim 100 cliënten werd de effectiviteit van ZKM coaching gemiddeld met 8,3 beoordeeld en de algemene tevredenheid met 9,0.

Adviescommissie

Voor de optimale aansluiting op de beroepspraktijk van juristen vormt de DCn Adviescommissie ons structurele klankbord.

Dialogical Coaching netwerk en Intervisiebegeleiding

Binnen het Dialogical Coaching netwerk erkennen we de waarde van intervisie als een krachtig instrument voor professionele groei. Onze intervisiebegeleiding is specifiek afgestemd op de unieke behoeften van juridische professionals. We faciliteren gestructureerde intervisiesessies waarbij de focus ligt op het verkennen van casussen, het bevorderen van samenwerking en het stimuleren van zelfreflectie.

Onze intervisiebegeleiders hebben niet alleen ervaring in het juridische domein, maar beschikken ook over de nodige coachingsvaardigheden om een veilige en constructieve omgeving te creëren. Hierbij moedigen we open communicatie aan en bieden we begeleiding om de waardevolle inzichten uit intervisie effectief te integreren in de dagelijkse praktijk van juridische professionals.